Om LitetSpa

Anna Forsström, Massör & Spa terapeut

Några rader om mig & LitetSpa

Jag har länge varit intresserad av hälsa och välbefinnande. År 2005 så läste jag Svensk klassisk massage & triggerpunkterGöteborgs gymnastiska institut, en utbildning som kommit till stor nytta. Hösten 2019 och ungefär ett år framåt i tiden så arbetade jag som massör och spaterapeut på ett väletablerat företag inom branschen. Spaterapin fick jag lära mig på plats av min dåvarande skickliga arbetsgivare.

Tanken på att starta ett eget företag inom hälsa och massage har funnits under en längre tid. Eftersom jag ofta passerar Kaggeledstorget på vägen hem har en idé om att företaget skulle ligga just där ofta förekommit. Jag har till stor del kunder att tacka för att jag vågade ta steget då det funnits flera av dem som uppmuntrat mig till det. LitetSpa öppnade i november 2020.

Det är givande att känna att man lyckats göra lite skillnad för någon. Bästa belöningen är nöjda kunder!

En stor passion som jag har är yoga och meditation vilket jag hållit på med i ungefär 20 år. Jag är utbildad yoga- och meditationslärare. Mina kunskaper och erfarenheter från yogan kommer till användning även i massagen då jag, genom större kroppsmedvetenhet och utökade anatomiska kunskaper, kan ge råd till kunden.

Ytterligare ett intresse har varit att studera humaniora såsom religionsvetenskap, antropologi och filosofi. Till exempel så har jag läst en kurs som heter Hälsa; Natur, kultur och livsrytm på Göteborgs universitet där vi fick lära oss hur man på olika sätt bibehåller eller återfår hälsa i vårt senmoderna samhälle. Det var en i hög grad aktuell och mycket intressant kurs och jag delar gärna med mig av kunskapen därifrån.

Andra intressen är kreativa saker såsom att skriva, natur och trädgård.

Vill du veta mer så besök mig gärna på Facebook och Instagram.

Svensk klassisk massage och trigger- punkter, Göteborgs gymnastiska institut.
Yoga lärare, Föreningen yoga för alla


Yoga nidra meditationslärare, The Shala & Yoga treat


GALLERI